Izglītības iestādes nosaukuma maiņa
Atpakaļ uz jaunumiem

03.07.2024

Saskaņā ar Rīgas domes 12.06.2024. lēmumu Nr.RD-24-416-no ar 01.09.2024. tiks mainīts Izglītības iestādes nosaukums no Rīgas bērnu un jaunatnes sporta skola "Rīdzene” uz Rīgas sporta skola “Rīdzene”.