Re, arī zvaigznēs
Atpakaļ uz jaunumiem

23.12.2021

Re, arī zvaigznēs ierakstīts
Tas pats, kas laukos plašos:
Jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīc
Tepatās – mūsos pašos.

/I.Ziedonis/