Iesniegums par uzņemšanu Ielādet
Iesniegums par atskaitīšanu Ielādet
Līgums par Profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi Ielādet
Līgums par Interešu izglītības programmas apguvi Ielādet
Piekrišana profilaktiskajai medicīniskajai pārbaudei sporta medicīnā un informācijas sniegšanai Sporta organizācijai. Veidlapa Lejuplādēt word doc

Informējam, ka Rīgas pilsētas pašvaldībā kontaktpunkta funkcijas, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārākumiem, pilda Centrālās administrācijas Cilvēkresursu pārvalde tālr. +371 67026859.

Trauksmes celšanas kārtība Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā - https://www.trauksmescelejs.lv/