Sporta skolas pieņemšanas laiki Skatīt PDF
Kārtība, kādā uzņem, pārceļ un atskaita izglītojamos no profesionālās ievirzes sporta izglītības un interešu sporta izglītības programmas Skatīt PDF
Izglītojamo drošības noteikumi izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos Skatīt PDF
Rīgas bērnu un jaunatnes sporta skolas “Rīdzene” nolikums Skatīt PDF
Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums Skatīt PDF
Rīgas bērnu un jaunatnes sporta skolas “Rīdzene” iekšējās kārtības noteikumi Skatīt PDF
Trauksmes celšanas kārtība Rīgas valstspilsētas pašvaldībā Skatīt PDF
Skolas padomes reglaments Skatīt PDF
Rīgas bērnu un jaunatnes sporta skolas “Rīdzene” iestādes vadītāja, pedagogu, izglītojamo, izglītojamo vecāku rīcība emocionālas vai fiziskas vardarbības vai citu draudu gadījumā Skatīt PDF
Rīgas bērnu un jaunatnes sporta skolas “Rīdzene” privātuma politika Skatīt PDF