Administrācijas pieņemšanas laiki Skatīt PDF
Grozījumi Rīgas bērnu un jaunatnes sporta skolas “Rīdzene” 28.08.2020. iekšējos noteikumos Nr.SPR-20-9-nts “Izglītības procesa un darbības organizēšana nodrošinot Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanu” Skatīt PDF
Izglītības procesa un darbības organizēšana nodrošinot COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanu Skatīt PDF
Skolas nolikums Skatīt PDF
Iesniegums: Profesionāla ievirze Lejuplādēt word doc
Līgums par 30V profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi Ielādet
Līgums par 20V profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi Ielādet
Iesniegums: Interešu izglītība Lejuplādēt word doc
Līgums par interešu izglītības programmas apguvi Ielādet
Rīgas bērnu un jaunatnes sporta skola "Rīdzene" Izglītojamo drošības noteikumi izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos Skatīt PDF
Rīgas bērnu un jaunatnes sporta skola "Rīdzene" Audzēkņu iekšējās kārtības noteikumi Skatīt PDF
Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes Skatīt PDF
Piekrišana profilaktiskajai medicīniskajai pārbaudei sporta medicīnā un informācijas sniegšanai Sporta organizācijai. Veidlapa Lejuplādēt word doc
Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa Skatīt PDF
Trauksmes celšanas kārtība RD IKSD Skatīt PDF
Trauksmes celšanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā Skatīt PDF
Pašnovērtējuma ziņojums Skatīt PDF

Pretkorupcijas plāns - Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (tālrunis 67026859, 67012031, e-pasts bac@riga.lv) pilda kontakpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.

Trauksmes celšanas kārtība Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā - https://www.trauksmescelejs.lv/