Administrācijas pieņemšanas laiki Skatīt PDF
Izglītības procesa un darbības organizēšana nodrošinot COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanu Skatīt PDF
Skolas nolikums Skatīt PDF
Iesniegums: Profesionāla ievirze Lejuplādēt word doc
Līgums par 30V profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi Ielādet
Līgums par 20V profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi Ielādet
Iesniegums: Interešu izglītība Lejuplādēt word doc
Līgums par interešu izglītības programmas apguvi Ielādet
Iekšējās kārtības noteikumi Skatīt PDF
Piekrišana profilaktiskajai medicīniskajai pārbaudei sporta medicīnā un informācijas sniegšanai Sporta organizācijai. Veidlapa Lejuplādēt word doc
Trauksmes celšanas kārtība Skatīt PDF
Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa Skatīt PDF
Pašnovērtējuma ziņojums Skatīt PDF

Pretkorupcijas plāns - Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (tālrunis 67026859, 67012031, e-pasts bac@riga.lv) pilda kontakpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.

Trauksmes celšanas kārtība Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā - https://www.trauksmescelejs.lv/